ETEM Logo
ETEM Logo
Затвори

Качество

Високи стандарти за качество

Гарантирането на високи стандарти за качество е един от основните принципи на ETEM , който се следва по време на целия производствен процес - от суровините до готовия продукт. Внимателният контрол, активното внедряване на иновации  и постоянното обучение на нашите служител гарантират спазването на високите стандарти в качеството. Ние  се стремим непрекъснато да подобряваме нашите процеси, за да надхвърлим очакванията, а отличните резултати, които постигаме, ни вдъхновяват да продължаваме напред.

Нашата система за управление на качеството е съобразена с всички изискванията на алуминиевата промишленост, като се актуализира и усъвършенства всяка година посредством процедурни подобрения и технологични иновации.

Всеки продукт се изпитва съобразно максималните изисквания на промишления стандарт.  По време на производствения процес се осъществяват и допълнителни поръчкови изпитвания и проверки на качеството, които се изискват от отделните клиенти.

Нашата цел е да създадем изключително качествени продукти, които са икономични и природо съобразни през целия им експлоатационен живот.

ETEM е сертифицирана по:

IATF 16949:2016 Система за управление на качеството – изисквания към организациите в областта на автомобилното производство и съответните резервни части

ISO 9001:2015 Система за управление на качеството

ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда

BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

EN 15088:2005 Фабричен производствен контрол

QUALICOAT Знак за качество за боядисани, лакирани и прахови покрития върху алуминий за архитектурни приложения