ETEM Logo
ETEM Logo
Затвори
15.2.2018

ЕТЕМ Е СЪС СОБСТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Вижте повече

В края на миналата година, с консултантската помощ на denkstatt, ЕТЕМ се сдоби с Декларация за екологично въздействие (Environmental product declaration, EPD) на произвежданите от компанията алуминиеви архитектурни профили. Документът е важна част от политиката, която компаниятаразвива в отговор на глобалните климатични промени и непрекъснато нарастващатанеобходимост от устойчиви строителни материали.

Екологичните характеристики на материалите придобиват все по-голямо значениe при устойчивото строителство.Използването на продукти с декларации за екологично въздействие дават допълнително предимство при сертификацията на сградите по стандартите за зелено строителство. Наличието на EPD декларации на влаганите продукти, също така, е определено и като един от водещите критерии на ЕС при възлагане на зелени обществени поръчки за проектиране, изграждане и управление на офис сгради.

EPD декларацията на ЕТЕМ дава на инвеститоритеясна представа за въздействието върху околната среда на алуминиевите профили на компанията и позволява да се правят сравнения с алтернативни продукти.

Вземайки всичко това предвид, смеем да твърдим, че създаването и публикуването на EPD декларация е още една успешна стъпка напред в усилията на ЕТЕМ за поддържане на високо качество на предлаганите продукти при ограниченовъздействие върху околната среда. Същевременно,ЕТЕМ е първата компания в България, която регистрира декларация за екологични продукти в международната EPD® система и едва втората българска компания, притежател на EPD декларация.

Декларацията за екологично въздействие на ЕТЕМ е документ, изготвен в съответствие с международните стандарти и норми, който дава информация за екологичното въздействие от производството и транспорта на използваните материали и енергия както и на генерираните отпадъци от дейността.

Информацията, представена в декларацията, се базира на изготвената оценка на жизнения цикъл (LCA) на продуктите. Този метод позволява да се направи оценка навъздействието върху околната среда на даден продукт през целия му жизнен цикъл, включително добива на суровини, производството на материали, производството на продукта, строителството, употребата и последващото третиране след края на живота на продукта. Крайният вариант на EPD е потвърден от независим проверител, оторизиран от публикуващата организация – The International EPD® System.

Самате декларация можете да намерите тук: http://docs.etem.com/electronic-preview_epd-declaration-1/

Виж всички новини

Други новини

10.6.2019

ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“

Проектът цели подобряване на качеството на работната сила и създаването на условия на устойчива заетост в компанията
Прочети повече
5.6.2019

EТЕМ СТАНА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ВИСОКИТЕ СГРАДИ И ГРАДСКА СРЕДА

ЕТЕМ официално се присъедини към международното професионално сдружение Съвет за високи сгради и градска среда
Прочети повече
31.5.2019

ЕТЕМ С ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА

Елегантната визия на една дръжка или панта придава завършеност и уникалност на цялостното решение
Прочети повече
7.5.2019

СДЕЛКАТА МЕЖДУ ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ И GESTAMP GROUP Е ФИНАЛИЗИРАНА

Етем България и Gestamp North Europe Services финализираха предвидената сделка в инвестиционния си договор
Прочети повече