ETEM Logo
Затвори

Кариери

Динамичната търговска дейност на ETEM, заедно с глобалното разширяване и технологично развитие на компанията изискват привличането на нови и талантливи професионалисти.

Ние търсим хора с креативен и новаторски дух и положителна нагласа.

Хора, които се впускат смело в предизвикателствата, постигат поставените цели и имат значителен опит в алуминиевата индустрия.

Всъщност постоянно търсим отдадени хора с характер и установена бизнес етика.

Ако смятате, че покривате гореизброените критерии, моля, свържете се с нас.

Ще се радваме да се запознаем!

Свободни позиции

Обслужване на клиенти

Customer Service Representative София, България

Customer Service Representative

София, България

The purpose of the position is the complete support of the exports sales team.

Key responsibilities include:
• Records and processes orders received by mail, telephone and /or through personal customer contact in the system;
• Provides pricing, availability and schedule information within established guidelines;
• Serves as a communication link between customer and sales staff to assure responsiveness;
• Tracks order activity and alerting appropriate staff of any potential delivery problems.

The ideal candidate should possess:

• At least 1 years of customer service experience;
• University degree;
• Good communication and organizational skills, able to work in a team environment;
• Excellent attention to detail and accuracy, ability to multi-task;
• Ability to work under pressure and to deadlines;
• Energetic, ambitious, result oriented;
• Excellent knowledge of English is a must;
• Knowledge of SAP will be considered a plus.

The Company Offers:

• Competitive remuneration package and bonuses;
• Continuous training;
• Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
• Opportunity to observe best practices and further develop your professional expertise;
• Rewarding and motivating working conditions.


If you match the above mentioned criteria and you are interested in this role, please send us your CV.
Only short – listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed.

Кандидатствайте сега

Производство

Инженер Производство София, България

Инженер Производство

София, България

Основни задължения:
- Организира технологичната дейност и отговаря за установяване и проследяване на технологичните процеси;
- Анализира възможностите за внедряване на нови изделия, участва в проектирането и разработването на производствените процеси;
- Прилага мерки с цел оптимизация на процесите в производство, ползвайки принципите на lean manufacturing;
- Изготвя работни процедури и технологични режими, контролира прилагането им, участва в обучението на служителите;
- Отговаря за постигането, следи и анализира производствените цели (KPI);
- Подготвя и участва в проекти за усъвършенстване на технологичното състояние на оборудването.

Изисквания:
- Висше образование, с техническа насоченост. За предимство ще се счита образование с направление Металургия, Машиностроене, Индустриални технологии;
- Опит на подобна позиция минимум 2 години;
- Владеене на английски език, писмено и говоримо – много добро ниво;
- Владеене на CAD програмите на Autodesk и MS Office;
- Инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми;
- Умение за работа в екип.

Компанията предлага:
- Атрактивно възнаграждение и Социален пакет
- Възможности за обучение и кариерно развитие
- Динамична и предизвикателна среда
- Сигурност и стабилност в голяма международна организация

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете актуална автобиография на български или на английски език.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.

Кандидатствайте сега
МАШИНЕН ОПЕРАТОР - РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВО София, България

МАШИНЕН ОПЕРАТОР - РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВО

София, България

Отговорности:
- Изпълняване на задачи, свързани с технологичния процес
- Спазване на фирмените стандарти
- Произвеждане на качествени продукти, съобразно изискванията на фирмата
- Работа с лични предпазни средства и спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа

Изисквания към кандидатите:
- средно образование;
- възможност за работа на смени /включително полагане на нощен труд/;
- предимство е предишен опит в производствено предприятие;


Ние ви предлагаме:
- Работа по трудов договор в екип;
- Фирмено обучение;
- Възможност за развитие;
- Социален пакет и персонални бонуси;
- Сигурност и стабилност в международна индустриална група;


Кандидатурите могат да бъдат подавани и на място: гр.София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци №119А.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.

Кандидатствайте сега
СПЕЦИАЛИСТ ЗБУТ София, България

СПЕЦИАЛИСТ ЗБУТ

София, България

Задължения и отговорности:
• Подпомага екипа по въпроси свързани с безопасност, околна среда и оценка на риска;
• Организира обучения и инструктажи на служителите и работниците по вътрешните правила здраве, безопасност и околна среда;
• Участва във вътрешни и външни одити;
• Ежедневно контролира спазването на вътрешните правила здраве, безопасност и околна среда;
• Следи за наличието на знаци и маркировка по безопасност и околна среда в производствените помещения и при липса отговаря за тяхното възстановяване;
• Следи и попълва документация свързана с управлението на отпадъци;
• Информира ръководството чрез отчети, за проблеми, свързани с изискванията на опазването на ОС и здравословните и безопасни условия на труд.


Изисквания:
• Опит на подобна позиция в производствено предприятие ще се счита за предимство;
• Познания в сферата на ЗБУТ и/или в сферата на ЕКОЛОГИЯТА, както и приложимите нормативни документи в областта;
• Сертификат за вътрешен одитор – ISO 14001 и/или OHSAS 18001 ще се счита за предимство;
• Много добри компютърни умения и работа с инструментите на MS Office;
• Свободно владеене на английски език е задължително


Компанията предлага:
- Добро възнаграждение и социален пакет;
- Възможности за обучение и кариерно развитие;
- Динамична и предизвикателна среда;
- Сигурност и стабилност в международна индустриална група.

Моля изпратете детайлна автобиография на английски език, за да бъде разгледана.
Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подбора на персонал.

Кандидатствайте сега
Quality Management Specialist София, България

Quality Management Specialist

София, България

Duties and Responsibilities:
• Supporting the internal audits – planning, conducting, reporting, documents keeping
• Administrators Corrective and Preventive Action process – documents preparing, registers, evaluation, second check
• Supporting the QSAM during the preparation and conducting of external audits.
• Participate in internal trainings related to the Quality management.

Requirements:
• University degree in Quality or Engineering;
• At least 1 year on relevant position in a production company;
• Ability to use manufacturing methods and procedures;
• Experience with internal auditor Certificates.
• Communicative, proactive and responsible person.
• Excellent knowledge of English is a must, German would be considered plus.

The Company Offers:

• Competitive remuneration package and social benefits;
• Continuous training;
• Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
• Opportunity to observe best practices and further develop your professional expertise;
• Rewarding and motivating working conditions.

If you match the above mentioned criteria and you are interested in this role, please send us your CV.
Only short – listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed

Кандидатствайте сега
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК София, България

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК

София, България

Задължения и отговорности:

1.Осигурява и следи за работоспособността и доброто техническо състояние на инсталациите, машините и съоръженията.
2.Изследва, проектира и внедрява в производството по-съвършени методи на експлоатация на оборудването с цел икономия на енергийни ресурси и повишаване на производителността на експлоатираните машини.
3.Участва и организира своевременния качествен авариен и профилактичен ремонт, и модернизация на оборудването.
4. Съгласува ремонтите с договорните организации, които осигуряват поддръжката на специализираното оборудване.
5.Координира монтажа и изпитването на оборудването.
6.Участва в приемо-предавателни комисии при приемането на новопостроени и реконструирани машини и съоръжения.
7.Осъществява, а при необходимост ръководи мероприятия по удължаване на между-ремонтните срокове и подобряване на експлоатацията на машините и съоръженията.
8.Следи за подобряването на квалификацията на ремонтния персонал.
9. Анализира причините за възникналите аварии и престои на оборудването и предлага мероприятия за предотвратяването им.

Изисквания към кандидата:

Висше техническо образование - Машинен инженер
Компютърна грамотност.
Работа със специализирани софтуерни продукти в областта на конструирането и експлоатацията на машини и оборудване.
Владеенето на Английски е предимство.
Опит на подобна длъжност 3 или повече години.

Компанията предлага:

- Добро възнаграждение и социален пакет;
- Възможности за обучение и кариерно развитие;
- Динамична и предизвикателна среда;
- Сигурност и стабилност в международна индустриална група.

Моля изпратете детайлна автобиография на английски език, за да бъде разгледана.
Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подбора на персонал.

Кандидатствайте сега
PACKING MANAGER София, България

PACKING MANAGER

София, България

Duties and Responsibilities:
• Ensures people operate in a safe and proper way. Takes care to keep the work clean of unnecessary materials and equipment ;
• Supervises and coordinates activities of department engaged with packaging products and materials for storage and shipment; Studies production in order to ascertain type and quantity of product, pallets and wood to be used and other packaging requirements;
• Coordinates with planning and logistics department to optimize material flow;
• Inspects prior to packaging and notify in case of rejected products;
• Observes packaging operations and inspects packages to verify conformance to specifications;
• Notifies maintenance department for any machine malfunctions;
• Follows KPIs for the department.

Requirements:
• Very good English language skills;
• At least 1 year on relevant position in a production company;
• MS Office and AutoCAD;
• University degree (Technical degree is considered as an advantage);
• Well organized and motivated with good analytical and problem solving skills .

The Company Offers:
• Competitive remuneration package and bonuses;
• Continuous training;
• Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
• Opportunity to observe best practices and further develop your professional expertise;
• Rewarding and motivating working conditions.

Please send your detailed CV in English. Only short-listed candidates will be contacted. All applications will be treated in the strictest confidence.

Кандидатствайте сега
Процесен инженер София, България

Процесен инженер

София, България

Основни задължения:
- Организира технологичната дейност и отговаря за установяване и проследяване на технологичните процеси;
- Участва в проекти за усъвършенстване на технологичното състояние на оборудването, агнажиран е с инсталацията, приемането и профилактиката на оборудването;
- Прилага мерки с цел оптимизация на процесите в производство, ползвайки принципите на lean manufacturing;
- Предлага мерки за подобряване стойността и качеството на продуктите, участва в определянето на производствени цели (KPI) и отговаря за постигането им;
- Участва в проектирането и разработването на производствените процеси, анализира възможностите за внедряване на нови изделия;
- Изготвя работни инструкции и технологични режими, контролира прилагането им;
- Участва в обучението на служителите относно технологичните процеси.

Изисквания:
- Висше образование, с техническа насоченост. За предимство ще се счита образование с направление Мехатроника, Машиностроене, Индустриални технологии и Металургия;
- Опит на подобна позиция минимум 2 години;
- Владеене на английски език, писмено и говоримо – много добро ниво;
- Владеене на CAD програмите на Autodesk и MS Office;
- Познания в работата и програмирането на машини тип Rotary transfer machine (CNC) е предимство;
- Инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми;
- Умение за работа в екип.

Компанията предлага:
- Атрактивно възнаграждение и Социален пакет
- Възможности за обучение и кариерно развитие
- Динамична и предизвикателна среда
- Сигурност и стабилност в голяма международна организация

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете актуална автобиография на български или на английски език.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички получени документи са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани само за нуждите на подборната процедура.

Кандидатствайте сега

R&D

R&D Engineer София, България

R&D Engineer

София, България

Responsibilities :
• Participation in the process of development of new products - architectural systems for building envelopes;
• Research for innovative solutions and materials, design solutions and analysis;
• Participation in detailed design work including development of drawings of drafts solutions;
• Participation in the testing process of new products and developments;
• Collaborates and supports the other members of the R&D team.

Requirements :
• Previous experience would be considered as an advantage;
• University degree in engineering;
• Proficient AutoCAD skills, 3D and other Autodesk programs are advantage;
• Excellent communication skills both written and verbal (English);
• Good communication skills and ability to work in team.

The Company Offers:
• Competitive remuneration package and bonuses;
• Continuous training;
• Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
• Opportunity to observe best practices and further develop your professional expertise;
• Rewarding and motivating working conditions.

Please send your detailed CV in English or Bulgarian. Only short-listed candidates will be contacted. All applications will be treated in the strictest confidence.

Кандидатствайте сега
Design Engineer София, България

Design Engineer

София, България

Responsibilities :
• Calculation of BOQs(Bills of Quantities) or architectural systems for building envelope;
• Preparing details, sections, plans for architectural systems;
• Specifying systems and solutions according to the project needs;
• Provides technical support to the sales team and customers;
• Collaborates closely with other team members.

Requirements :
• Previous experience related to building envelopes would be considered as an advantage;
• University degree in engineering;
• Excellent AutoCAD skills;
• Excellent communication skills both written and verbal (English);
• Good communication skills and ability to work in team.

The Company Offers:
• Competitive remuneration package and bonuses;
• Continuous training;
• Opportunities for development in a dynamic and growing international group;
• Opportunity to observe best practices and further develop your professional expertise;
• Rewarding and motivating working conditions.

Please send your detailed CV in English or Bulgarian. Only short-listed candidates will be contacted. All applications will be treated in the strictest confidence.

Кандидатствайте сега
Формуляр за кандидатстване
Моля, попълнете формуляра или кандидатствайте чрез LinkedIn профила си. Please try again later.
Captcha Code * Полетата, обозначени със звездичка, са задължителни Изпрати
Съобщението беше изпратено успешно!