ETEM Logo
Затвори
3.5.2017

ВЕНЕТА НОВАКОВА, ДИРЕКТОР R&D, ETEM ГРУП: СЛОЖНИТЕ ФАСАДНИ ОБВИВКИ ИЗСИКВАТ НОВИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ

Вижте повече

/Източник: Списание Градът/

Г-жо Новакова, отново дискутираме сградните обвивки и в тази връзка какъв беше отзвукът от последното издание на организираната от ЕТЕМ конференция за фасаден инженеринг, чието поредно издание предстои тази година?

- Основен акцент на предишното издание на конференцията по фасаден инженеринг бяха сложните фасадни обвивки, изискващи нови методи, познания и софтуер за проектиране. Параметричното проектиране присъстваше като основна линия в презентациите на всички лектори. Това даде насоката за последвалия уъркшоп и концепцията ни за щанда на ЕТЕМ на тазгодишното издание на изложението BAU в Мюнхен. Получената обратна връзка и писма с благодарности по време на събитието и след него ни дават увереност, че това е правилната посока и информацията по темата е много актуална. Конференцията се превърна от корпоративно събитие в експертно, събиращо хора от различни специалности в бранша. Интересът става все по-голям, което още повече ни задължава при избора на лектори и съдържание за следващите издания на конференцията.

Как преценявате напредъка на информираността на професионалната и на инвеститорската общност по отношение на фасадния инженеринг?

- Забелязваме значителен напредък. Очевидно нашите усилия и на колегите, работещи в бранша, постигат успехи. Все по-често инвеститорите са тези, които настояват да има отделен проект по фасаден инженеринг. Безспорно са осъзнали, че липсата на такъв проект в началото и грешките при избора на материали и начина им на закрепване, допуснати в ранен етап, води до сериозното им мултиплициране и непредвидени разходи до завършването на проекта. Разрастването на фасадния инженеринг като сравнително млада дисциплина в България наложи и основаването на Асоциацията за фасаден инженеринг, чиято основна цел е, от една страна, да обедини специалистите в тази сфера, разпознаването на фирмите с такава дейност и защита на техните интереси. От друга страна - да работи за повишаване на квалификацията на хората, занимаващи се с тази дейност. И от трета – да работи за включване на фасадния инженеринг като задължителна част от инвестиционния проект и да съдейства за подобряване на нормативната уредба. Асоциацията за фасаден инженеринг ще работи в тясно сътрудничество с академични и образователни институции, браншови, правителствени и неправителствени организации.

В каква посока се повишава комфортът на обитателите вследствие на по-голямата интеграция на функции на сградната обвивка?

- Новата тенденция е насочена към надграждане на комфорта, в който влагаме повече идеята за удобство, удоволствие, спокойствие, приятно обитаване на дома и офиса с концепцията за well-being. Well-being концепцията надгражда физиологичния комфорт с постигане на по-високо качество на живот във всички аспекти – здравословен, духовен, социален.

Интеграцията на множеството нови функции на сградната обвивка повишава значително комфорта на обитателите в сградата чрез регулиране и поддържане на оптимална температура, намаляване на влиянието на вредните шумове и постигане на акустично комфортна среда, регулиране и допускане на необходимото количество дневна светлина, осигуряване на уединено лично пространство.

Каква е обвързаността на елементите на сградата и на фасадата? Как се реализира холистичният подход?

- Новостите във функциите на фасадните обвивки са в изнасяне на част от инсталациите в сградната обвивка – например слънцезащита, пасивна и активна вентилация, инсталации за отопление и охлаждане, възобновяеми източници на енергия, произвеждащи енергия елементи. Основната конструкция на сградата е важна за фасадата поради това, че е основа за закрепването й, но с това взаимодействията между двете не свършват, а напротив - детайлите, включващи пространството между сградната обвивка и сградната основа, са най-важните и критичните за правилното й функциониране, за отделянето между външна и вътрешна среда, между етажите и между отделните помещения. Детайлите са от съществено значение също и за комфорта на акустичната среда, неразпространението на огън и дим при пожар.

Трудната част от задачата е да се приложи холистичният подход, тъй като е нужно дълбоко познание на всички материали, процеси и технологии и взаимодействието помежду им; съобразяване с контекста на сградата и намиране на точните пропорции.

До каква степен навлиза параметричното моделиране у нас?

- Както вече споменахме, съобразявайки се с новите тенденции в архитектурното моделиране след фасадната конференция, през юли 2016 г. ЕТЕМ заедно с производителя на композитен материал etalbond®, ELVAL COLOUR, подкрепи организираната от DesignMorphine международна работилница за параметричен дизайн и стратегии за прототипиране - Intelligent Tectonics V1.0. Уъркшопът беше с фокус върху практическото приложение на изчислителни дизайнерски методи за реални архитектурни проекти. Организаторите въведоха участниците в различните аспекти на параметричното моделиране – от началната фаза на дизайна, през планиране до производството и монтаж.

В рамките на работилницата беше проведен конкурс, който постави на участниците задачата за проектиране на съвместен изложбен щанд за ЕТЕМ и Elval Colour, използвайки похватите на параметричното моделиране. Именно спечелилият конкурса проект – Prospective system pavilion, стои зад концепцията на щанда на ЕТЕМ и  Elval Colour на тазгодишното изложение BAU в Мюнхен. Зад параметричната визия на щанда стои желанието на ЕТЕМ да даде поле за изява на студенти и архитекти, които да демонстрират своето "параметрично мислене" чрез новите дигитални инструменти за проектиране и моделиране.

Веднага след публикуване на визията на щанда на ЕТЕМ за изложението BAU започнахме работа с едно архитектурно бюро за параметрична обшивка с еталбонд, което донесе невероятно удоволствие на екипа.

Съдейки от успеха на конкурса, а впоследствие и добрите отзиви за визията на щанда, може да се каже, че параметричният дизайн все по-уверено навлиза у нас вследствие на набиращата скорост тенденция в световен мащаб.

Как ще коментирате развитието на образователната система в България в посока програми за фасаден инженеринг като наличност, интерес, възможности за реализация?

- Като преподавател по фасаден инженеринг забелязвам развитие в образователната ни система в тази дисциплина. Пионери бяха Висшето строително училище ‘‘Любен Каравелов‘‘ – София, с основаване на дисциплина "Фасаден инженеринг" като част от магистърската програма "Технология и управление на строителството", която продължава и тази година. Очакваме да бъде открита и цяла магистърска програма "Фасаден инженеринг" от следващата учебна година.

От 2017 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, също бе открита дисциплина по фасаден инженеринг в магистърската програма "Енергийна ефективност в строителството".

За моя радост напоследък все по-често разбирам за съществуването на нови, а и вече утвърдени фирми, специализирани във фасадния инженеринг. Това означава, че пазарът има нужда от подобен род специализирана дейност и има търсене.

Конкретно може ли да споделите опита на ЕТЕМ от проектирането и изработването на фасади за специални обекти?

- Всеки системен доставчик на архитектурни системи следи тенденциите на пазара и поддържа определени системи в портфолиото си, които задоволяват нуждите на по-стандартните обекти. ЕТЕМ като доставчик, който непрекъснато разраства международната си дейност и продава своите продукти в цял свят, ежедневно получава запитвания за множество и различни системи. Всяка климатична зона и проект изискват специално внимание и умения, както и от различни по вид и функционалност системи. Това е голямото предизвикателство за екипа ни, тъй като често започваме създаването на нова система от първия щрих. Но по-честата и устойчива практика е, стъпвайки на базовите системи от портфолиото, да се проектират нови профили, които отговарят на нуждите на конкретния обект както статически, така и функционално и естетически. Един от последните примери за това е сградата на Българска банка за развитие, която е паметник на културата. Съвместно с арх. Жеко Тилев на база на старата дървена дограма проектирахме дизайн на нови профили, които напълно запазиха оригиналния вид на сградата и резултатите са налице.

Какъв е резултатът от европейския проект InDeWaG, в който участвате от 2015 г.?

- От началото на проекта изминаха 18 месеца и той вече навлиза в същинската си фаза. До момента много активна беше работата на групите, които подбираха подходящите материали. В настоящата фаза на развитие на проекта водеща роля имат групите, които се занимават с енергийните характеристики на фасадата на ниво офис, сграда, квартал, както и с фасадния дизайн. Предстои финализиране на дизайна и производство на първите мостри. Работата в международен консорциум от различни специалисти е голямо предизвикателство. Интересът към проекта е сериозен. В края на проекта ще покажем работеща фасада на специален демонстрационен павилион, който ще бъде изграден в Българската академия на науките.

Виж всички новини

Други новини

22.2.2018

БЛИЦ ИНТЕРВЮ С АРХ. ТОБИАС ВАЛИСЕР, ОСНОВАТЕЛ НА СТУДИО LAVA

ETEM: Защо избрахте да станете инженер/архитект? T.W.: Родителите ми си построиха къща, когато бях на 6 години.
Прочети повече
6.10.2017

БЛИЦ ИНТЕРВЮ С ТОРСТЪН ХЕЛБИГ, ПАРТНЬОР В KNIPPERS ADVANCED ENGINEERING

Бъдете „тинейджъри” в професията си, бъдете любопитни и не приемайте наложените лимити
Прочети повече
4.7.2017

БЛИЦ ИНТЕРВЮ: КАС ООСТЕРХУИС

Блиц интервю с арх. Кас Оостерхуис, съосновател на ONL_Oosterhuis Lenard Studio
Прочети повече
11.4.2017

БЛИЦ ИНТЕРВЮ: АБДУЛМАДЖИД КАРАНУХ

Директор „Фасади и Иновации”; Ramboll Group, Близък Изток
Прочети повече